2024. tavasz

INFORMATIKA SZEKCIÓ

 • Laczkó Csongor Loránd: PINN alapú numerikus megoldók ismeretlen struktúrájú kvantumgráfokra • I. helyezés
 • Formanek Balázs István: Félautomata csontszegmentáció és anatómiai paraméterek kinyerése kézröntgenfelvételeken • II. helyezés  
 • Kiss Gergely, Paless Ágoston: Rákos sejtpopulációk rács-alapú sztochasztikus szimulációja • II. helyezés 
 • Somogyi Dávid Dinamikai analízis és állapotmegfigyelő tervezése hálózatos struktúrájú kompartmentális modellekhez • III. helyezés 

MŰSZAKI SZEKCIÓ

 • Bolyki Levente: Mobilfelhasználó autentikáció szenzoros adatok alapján • I. helyezés  
 • Németh Dániel István: Okos konnektor hardware és firmware optimalizálások • I. helyezés
 • Köves Áron Boldizsár: Nagy sűrűségű EMG protetikai interfész kutatása és fejlesztése • II. helyezés
 • Joao Anastacio da Rocha Almeida: Research and development of an ultrasound-based prosthetic interface • II. helyezés 

BIONIKA SZEKCIÓ

 • Bartók Helén: Vizuális stimuláció agykérgi reprezentációjának vizsgálata viselkedési protokollok és háromdimenziós két-foton mikroszkópos képalkotás segítségévelI. helyezés
 • Mohamed Abdel Fattah: Investigation of multiple myeloma transformation into plasma cell leukemia under a severe viral infection • II. helyezés
 • Rohán Zsuzsanna: Méhen belüli növekedési visszamaradottsággal kapcsolatos kórképek statisztikai elemzése • II. helyezés

 

2023. ősz

BIOLÓGIA SZEKCIÓ

 • Susán Hanna Krisztina: Aminosav cserét okozó mutációk hatása a humán sztearil-KoA deszaturáz-1 enzimre • I. helyezés
 • Kegyes-Brassai Eszter Kinga: Fluoreszcens fehérjékkel jelölt élesztők vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel • II. helyezés
 • Magyar Rebeka: Ciklodextrinek szerepe az extracelluláris vezikulák kibocsátásában • III. helyezés
 • Stelcz Rebeka: Humán organotipikus szövettenyészetek vizsgálata a központi idegrendszer felfedezéséhez • III. helyezés

MŰSZAKI SZEKCIÓ

 • Klenczner Márton: Noninvazív stimuláción alapuló visszajelző rendszer fejlesztése kézprotetikai alkalmazásra • I. helyezés  
 • Maucha Levente: Spinhullám alapú számítások • I. helyezés
 • Mórocz Ákos: Tesztkörnyezet fejlesztése infravörös neuromoduláció vizsgálatához • I. helyezés
 • Dobay Ádám András: Ionizáló sugárzás mérése Geiger-Müller számláló áramkörrel alacsony légköri kutatórakétákban történő alkalmazáshoz • II. helyezés 
 • Pelle Rita: Csatolt ring oszcillátorok mesterséges intelligencia feladatok elvégzésére • II. helyezés
 • Klacsák Zsófia: Kontrakció-extrakció alapú részecske elválasztás szerpentin mikro csatornában • III. helyezés

ALGORITMUS FEJLESZTÉS, MODELLEZÉS SZEKCIÓ

 • Juhász Judit: Skálázható, MinHash alapú szekvencia-reprezentációk kidolgozása és vizsgálata • I. helyezés
 • Stier Alma Beatrix: Sztochasztikus mikrotubulus-kinetokor kötődés, mint a metafázis-anafázis átmenet irányítója a mitotikusan feltartóztatott sejtekben • I. helyezés  
 • Fogel Bence: Disztális áramok hatása az idegsejtek aktivitására: A Kirchoff-törvény rekurzív alkalmazása aciklikus gráfokban • II. helyezés 
 • Nagy Nikoletta Elképzelt motoros aktivitás során megjelenő EEG jelek osztályozása neurális hálózatok segítségével • III. helyezés 

 

2023. tavasz

 • Németh Dániel István • Több fogyasztó együttes felismerése okos konnektorral • I. helyezés
 • Csikós Klaudia • Mezoskálájú kortikális térképek vizsgálata a macska látókérgében funkcionális ultrahang képalkotással • I. helyezés
 • Árkossy Borbála • Polimer alapú felxibilis mikroelektródák kísérletes validációja rágcsáló modellben • II. Helyezés
 • Petik Ábel • Nagy állatok agyának funkcionális képalkotással történő gyors feltérképezése • II. helyezés
 • Dobolyi Zsófia • Emlőtumor által okozott halálozás klinikai adatokból történő predikciója gépi tanulással • III. helyezés
 • H. Zováthi Bendegúz, Oláh Dóra, Pataki Gréta • Normál és multipoláris mitózisok tér-és időbeli detekciója fáziskontraszt mikroszkóp felvételeken képfeldolgozó eljárások segítségével • III. helyezés
 • Somogyi Fanni • Hosszútávú, nem invazív jelölése a teljes agynak rekombináns adeno-asszociált vírusokkal preklinikai állatmodellben • III. helyezés

 

2022. ősz

ADATELEMZÉS SZEKCIÓ

 • Formanek Balázs István • Anatómiai morfológiai paraméterek algoritmikus kinyerése az emberi kézről alkotott orvostechnológiai képekből, biomimetikus protézisfejlesztési célokra • I. helyezés
 • Rácz Adrienn • Félautomata annotációs program fejlesztése szegmentációs problémákra • II. helyezés
 • Hubay Csenge Krisztina • Mozgásdetekció vízilabda -meccsekről készült videó közvetítéseken • II. helyezés
 • Endrei Tamás • Megerősítéses tanítás rehabilitációs exoskeletonok vezérlésében • III. helyezés

BIONIKA SZEKCIÓ

 • Bodnár Babett • Genomikai nyelvmodellek bioinformatikai alkalmazásai a mikrobiológiában • I. helyezés
 • Molnár Zsófia • Genetika faktorok vizsgálata emlőrákban • I. helyezés
 • Lehoczky Csilla • A PECAM-1 adhéziós fehérje mechanotranszdukciójának BRAF általi szabályozása humán endotél sejtekben •  II. helyezés
 • Kovordányi Anna • Flokkulens élesztőtörzsek növekedésének és kölcsönhatásainak vizsgálata folyékony tápközegben • II. helyezés
 • Zichy Anna Boglárka • Sejt viselkedés számításos analízise • III. helyezés

MŰSZAKI SZEKCIÓ

 • Csomai Borbála • Tükrös hegyű infravörös optródok karakterizációja • I. helyezés
 • Jámbor Erik • Az inerciális fókuszálás jelenségének kísérletes vizsgálata mikrométerű részecskék szeparációjának szempontjából. • II. helyezés
 • Benedek András • Lokalizációs egység fejlesztése vízalatti mérésekhez • III. helyezés
 • Bolf Márton • Precíziós pneumatikus pumpa fejlesztése mikrofluidikai célokra. • III. helyezés

MODELLEZÉS SZEKCIÓ

 • Jenei Marcell Koppány • Járvány folyamatok nemlineáris kontrollja • I. helyezés
 • Hajdara Tamás • Nagyteljesítményű szonár szimulációs környezet létrehozása • I. helyezés
 • Somogyi Dávid • Nemlineáris kompartmentális forgalmi kinetikus áramlási modell szimulációja és analízise • I. helyezés
 • Köves Áron Boldizsár • Kéz-/karmodell neuromechanikai vizsgálata OpenSim szimulációs környezetben • I. helyezés
 • Kiss Réka • Kéz-/karmodell rendes mozgásának és akaratlan kilengéseinek mérése, valamint exoszkeletonos simítása OpenSIM szimulációs környezetben • II. helyezés

 

2022. tavasz

 • Drávai Balázs • Újgenerációs fordítóprogram OPS keretrendszerhez az MLIR infrastruktúrával • I. helyezés
 • Németh Dániel István • Hálózati fogyasztók klasszifikációja edge computing megoldásokkal • II. helyezés
 • Kós Tamás • Extracelluláris vezikulák szerepe a vemurafenib rezisztenciában melanóma szferoidokban • III. helyezés
 • Steinbach Mária • Spontán kialakuló thalamicus lassú oszcilláció terjedésének vizsgálata altatott rágcsálókban • Különdíj

 

2021. ősz

INFORMATIKA

 • Schmidt László • Memória lokalitás javítása szeizmikus szimulációkban videókártyákon • I. helyezés
 • Benis Olivér • Automatikus érhálózatszegmentálás komputertomográfiás képeken 3D jelölt pontfolyamat modell és területnövelő algoritmus kombinálásával • I. helyezés
 • Beck Martin • A legkorszerűbb algoritmusok alkalmazása kalcium alapú képalkotás analíziséhez egy- és két-foton mikroszkópok által készített felvételekre. • III. helyezés
 • Kovordányi Anna • Nanomágnesek dinamikáján alapuló számítóeszköz modellezése • II. helyezés

RENDSZERBIOLÓGIA

 • Weber Áron • Proteinkomplex-szimulációs eredmények felhasználása fenotípus-előrejelzéshez • III. helyezés
 • Szűcs Kata Dorina • Új mezotelióma sejtvonalak érzékenységének vizsgálata dasatinib és nintedanib kombinált kezelés hatására • II. helyezés
 • Metzing Máté • Szilárd táptalajon növesztett, kevert Saccharomyces Cerevisiae telepek 3D-s szerkezetének feltérképezése • II. helyezés
 • Maruzs Brigitta • A posztszinaptikus Homer-1 fehérje EVH1 doménjének NMR alapú jelhozzárendelése és dinamika vizsgálata • I. helyezés

BIONIKA

 • Loera Barba Julio Alberto • Realization of a wireless optogenetic brain stimulator • III. helyezés
 • Csikós Klaudia • Moduláris implantátumrendszer fejlesztése és preklinikai validációja multimodális agyaktivitás vizsgálatokon keresztül • I. helyezés
 • Ismaiel Ebrahim • Development of In vitro and in viviocharacterization tools for brain computer interface appllications • I. helyezés
 • Kis-Német Noémi • Orvosbiológiai szövegbányászat komplex gazdaorganizmus-mikrobiom asszociációk vizsgálatára • II. helyezés

MŰSZAKI

 • Pancsics Hedvig • Dean áramlás alapú mikrofluidikai szeparátor fejlesztése • III. helyezés
 • Mórocz Ákos • A megépített fázisdetektorok egzakt modelljének kidolgozása és annak PLL analízisben való alkalmazása • I. helyezés
 • Felföldi Anna • Oldalfalhoz nyomott frakcionálás alapú mikrofluidikai eszköz elválasztás-hatékonyságának meghatározása különböző csatornaszélességű szűkített szegmensekben • II. helyezés
 • Farkas Domonkos László • Módus kapcsolás és fázislogika rezgő nanomágnesekben • II. helyezés

 

2021. tavasz

ADATELEMZÉS

 • Vághy Mihály András • Nemlokális megmaradási törvények analízise nemlineáris operátorfélcsoportok segítségével • I. helyezés
 • Galambos Mihály • Autonóm kerekesszék-vezérlés megvalósítása beltéri környezetben • II. helyezés (holtversenyben, megosztva)
 • Németh Dániel István • Hálózati fogyasztásmérő viselkedésalapú fogyasztófelismeréssel • II. helyezés (holtversenyben, megosztva)

 

2020 - Absztraktok

BIOLÓGIAI MODELLEZÉS, BIOINFORMATIKA

 • Bujtár Zsófia • Matematikai modellezése, szimulációja és analízise egy biológiai rendszernek, ami tartalmazza a sejtciklust, napi ritmust és DNS-káros útvonalát Neurospora crassa-ban • I. helyezés
 • Marton Marcell • Nagyskálájú biológiai adatok integrációja – Gyógyszer-fehérje interakciók • III. helyezés
 • Kis Márton • Neurális reprezentációk tanulása felügyelet nélküli gépi tanulással • II. helyezés
 • Dvorzsák Fruzsina • Neurodegeneratív betegségeket okozó ágensek sejtek egészségére gyakorolt hatásainak elemzése • II. helyezés

BIOLÓGIA, FEHÉRJEKUTATÁS, BIOKÉMIA

 • Sima Krisztina, Kepler Tamara • Hím- (ZZ), és nőivarú (ZW) tyúk ősivarsejt tenyészetek proliferációs rátájának vizsgálata automata sejtszámláló készülék segítségével • III. helyezés
 • Kocsis Dorottya • P-glikoprotein funkcionális identifikálása a dermális barrierben • I. helyezés
 • Jánoska Dóra Katalin • Müller-sejtek diverzitásának vizsgálata humán retinában • II. helyezés
 • Szakadáti Helga • Fluoreszcensen jelölt élesztősejtek vizsgálata mikrofluidikai cellákkal. • I. helyezés
 • Csiha Előd Koppány • Autofágia aktiváló kismolekulák (AUTEN-67 és -99) hatásának vizsgálata Drosophila indirekt repülőizmában • II. helyezés

KÍSÉRLETES BIOLÓGIA, BIOTECHNOLÓGIA

 • Szabó Réka • Elektroenkefalográfiás jelfelvételezés grafikus felületű szoftver segítségével • III. helyezés
 • Alina Ivanenko • Multimodális mélyagyi implnatátum infravörös melegítésének in vitro vizsgálata • II. helyezés
 • Farkas Fanni • A PSD-95 fehérje GK doménjének és interakciós partnerének biotechnológiai előállítása, szerkezeti és funkcionális vizsgálata • I. helyezés
 • Kós Tamás • Mikrofluidikai szeparáció determinisztikus laterális elválasztás alapján • I. helyezés
 • Osztobányi Lilla • Valós időben működő elképzelt motoros mozgásokhoz tartozó jellegzetességek kinyerésére alkalmas algoritmus fejlesztése Agy-Számítógép kapcsolatokhoz • I. helyezés
 • Lantos Zsófia • Kétfoton-mikroszkópiával együtt használható thiolene-acrylate alapú, flexibilis elektródháló optikai tulajdonságainak vizsgálata • I. helyezés

ADATELEMZÉS

 • Farkas Domonkos László • Nanomágneses oszcillátorok neuromorfikus számításokhoz • II. helyezés
 • H. Zováti Bendegúz • Tumoros szövetek szegmentálása mélytanulás segítségével • I. helyezés
 • Szabó Gergely • Rákos sejtek detekciója és követése videómikroszkóp felvételeken • II. helyezés
 • Baczay Attila • Robot navigáció és környezetértelmezés beltéri környezetben • II. helyezés
 • Radeleczki Balázs • FES aktivációs minták szimulálása neurális hálóval • III. helyezés
 • Németh Zsófia • modell sírhalmok LiDAR alapú automatikus azonosítására • I. helyezés

PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK, ALGORITMUSELMÉLET

 • Zemlényi Botond • AMD videókártyák programozása HIP rendszerben • I. helyezés
 • Vági Levente • Bioinformatikai szimulációk gyorsítása • III. helyezés
 • Márkos Zsolt • A becslés alapú klasszifikációs eljárás alkalmazása smart grid hálózatokon • II. helyezés
 • Feczkó Botond • Az ajánlat-összevonás módszere villamosenergia-piaci aukciók esetén • II. helyezés
 • Szilniczky-Erőss Botond Tamás • Strukturált térhálók automatikus párhuzamosítása sokmagos architektúrákon a SYCL segítségével • III. helyezés

NEMLINEÁRIS DINAMIKUS RENDSZEREK VIZSGÁLATA

 • Mórocz Ákos • Egy új, az APLL akvizíciós tulajdonságait alapvetően meghatározó jelenség • I. helyezés
 • Vághy Mihály András • Nemlokális megmaradási törvények analízise nemlineáris operátorfélcsoportok segítségével • I. helyezés
 • Csutak Balázs • Járványügyi beavatkozások tervezése nemlineáris modell prediktív irányítással komplex logikai feltételek mellett • II. helyezés
 • Erdélyi Áron János • Dinamikus kompartmentális modellek analízise és szimulációja • III. helyezés
 • Horváth Gergely • Nemlineáris epidemiológiai modellek strukturális analízise, irányíthatóságának vizsgálata, tervezése • III. helyezés

2019

MŰSZAKI SZEKCIÓ

 • Tasi Benedek, Pelyva Dávid László • Viselhető, exoskeleton-alapú humán-gép interfész tervezése a kéz mozgásának kódolására, ügyes robotok teleoperációjához • I. helyezés
 • Farkas Domonkos László • Magnetooptikai mérőműszer építése és szimulációs modell fejlesztése • II. helyezés
 • Feczkó Botond • Licit-összevonáson alapuló párhuzamos piactisztító algoritmus tervezése másnapi villamosenergia-piacokra • II. helyezés

MI ALKALMAZÁSA A BIOLÓGIÁBAN

 • Mészáros Nóra Judit • Korlátozott szögállású SPECT rekonstrukció fejlesztése neurális hálózatokkal  • I. helyezés
 • Czipczer Vanda • Handcrafted" jellemzők fúziója mély tanuló algoritmus továbbfejlesztésére heterogén 3D-s adatokon • II. helyezés
 • Eftimiu Nikomidisz Jorgosz • Agy-gép interfész rendszerek támogatása gépi tanulással • II. helyezés
 • Kis Márton • Hippokampális populációs aktivitás dekódolása gépi tanulással • III. helyezés

BIOLÓGIAI MODELLEZÉS SZEKCIÓ

 • Vághy Mihály András • Késleltetett bizonytalan dinamikus modellek kinetikus realizációi • I. helyezés
 • Kalcsevszki Regina: • Biomarkerek keresése mikrobiomban • II. helyezés
 • Pesti Donát • Ágens alapú modell fejlesztése szilárd táptalajú élesztőtelepek növekedésének leírására • III. helyezés

KÍSÉRLETETS BIOLÓGIA, BIOTECHNOLÓGIA SZEKCIÓ

 • Venczel Alexandra • A hipotalamusz paraventrikuláris magjában elhelyezkedő TRH idegsejtek elektrofiziológiai karakterizálása • I. helyezés
 • Steinbach Mária • A PSD95 posztszinaptikus fehérje GK doménjének kísérletes vizsgálata • II. helyezés
 • Maruzs Brigitta • A posztszinaptikus Homer-1 fehérje kétszeresen jelölt EVH1 doménjének biotechnológiai előállítása NMR szerkezet meghatározására • II. helyezés
 • Molnár Nóra • Élesztők viselkedése, alaktani jellemzőik vizsgálata • III. helyezés

2018

BIOLÓGIA I. SZEKCIÓ

 • Dudás Bálint • Az autoinhibitált Ralf aktivációs mechanizmusa • I. helyezés
 • Kocsis Barnabás • Hippokampális Theta oszcilláció keletkezésének vizsgálata • I. helyezés
 • Kállai Dóra • A Tks4 fehérje új szerepének vizsgálata a csontsejtek biológiájában • II. helyezés
 • Klein Kristóf • A medián raphe szerepe a hippokampális oszcillációs aktivitás szubkortikális szabályozásában • II. helyezés
 • Nagy-Pál Petra • A parvalbumint és kolecisztokinint kifejező gátlósejtek morfológiai tulajdonságainak összehasonlítása az egér prefrontális kérgében • III. helyezés
 • Sánta Anna • A Shank fehérjecsalád PDZ doménjének kísérletes előállítása és vizsgálata • III. helyezés
 • Barsi Szilvia • A szöveti transzglutamináz szerepe dermális őssejtekben • különdíj

BIOLÓGIA II. SZEKCIÓ

 • Jártó Félix • Egér talamoamygdaláris hálozatainak félelmi viselkedés által időzített optogenetikai manipulálása • I. helyezés
 • Jász Anna • A talamikus középvonali magvak optogenetikai gátlásának vizsgálata egerek alvási periódusában • I. helyezés
 • Bujtár Zsófia • A napi ritmus és a sejtciklus kapcsolatának matematikai modellezése • II. helyezés
 • Osztobányi Lilla Eszter • A hippokampális CA3 régió piramissejtjeinek részletes biofizikai modellezése • II. helyezés
 • Göcz Balázs Gergő • Laser-capture microdissection (LCM) és nagy-áteresztőképességű RNA-Seq módszertanok alkalmazása ösztrogén-indukált génexpressziós változások azonosítására az egér hipotalamusz arcuatus idegmagvában • III. helyezés
 • Pillér Bíborka • Fluoreszcensen jelölt élesztőkolóniák vizsgálata • III. helyezés
 • Váncsodi Melinda • Talamikus manipuláció elektrofiziológiai hatásának térképezése az amigdala mikrohálózatában • III. helyezés

MŰSZAKI SZEKCIÓ

 • Répai Attila • Folyamatos vérnyomásmérés kameraalapú optikai módszerekkel • I. helyezés
 • Sváb Gergely • A sejtanyagcsere főbb folyamatainak dinamikus modellje • I. helyezés
 • Botos Csaba, Hakkel Tamás • SAM - arcfelismerő rendszer a PPKE-ITK-n • II. helyezés
 • Daoud Mária Lujza • Adaptív robotikai megfogási stratégiák vizsgálata nyomásérzékelő szenzorokkal • II. helyezés
 • Kun Péter •  SDE: Paradigmaváltás az adatátviteli rendszerek fejlesztése, kutatása, gyártása és oktatása terén • III. helyezés 
 • Steinbach László • Vezetés-automatizáló rendszer fejlesztése elektromos hajtású kerekesszékhez • III. helyezés
 • Jártó Félix •  Erőszenzoros karpánt alapján a kar mozgásának becslése mély neurális hálózat segítségével • III. helyezés

ALGORITMUSELMÉLET SZEKCIÓ

 • Vághy Mihály András • Késleltetett dinamikus modellek kinetikus realizációi  • I. helyezés
 • Botos Csaba • Kompetitív parametrikus függvények optimalizálása • I. helyezés
 • Becker Dániel Balázs • Keveredő anyagok absztrakt adatstruktúrái és algoritmusai • II. helyezés
 • Csutak Balázs •  Komplex útvonaltervezési feladatok analízise és megoldása több ágensből álló rendszerekre • II. helyezés
 • Keömley-Horváth Bence • A komplexom nagyteljesítményű szimulációi • II. helyezés
 • Halász András • Backpropagation tanítás hatékonyságának növelése evolúciós módszerekkel • III. helyezés
 • Mlinkó Péter • GPU modulok és modul-interfész fejlesztése akadémiai és ipari alkalmazással rendelkező kvantumkémiai szoftverhez • III. helyezés

MEDICAL DATA PROCESSING SZEKCIÓ

 • Czipczer Vanda • Content Based Analysis of Medical Image Data for Liver Segmentation • I. helyezés
 • Glavinics Judit • Korrelált Kétfoton és szuperrezolúciós mikroszkópia • I. helyezés
 • Takács Petra • Szaliencia Alapú Tumor Szegmentálás Agyi MRI adatokon • I. helyezés
 • Majoros Myrtill • Neurális agyhálózat egyedi sejtmodulációja két-fotonos fotoaktív molekulával epileptikus túlélő agyszeletben • II. helyezés
 • Szabó Péter • Máj érhálózatának automatikus 3D rekonstrukciója CT felvételek alapján • II. helyezés
 • Bohn András • Agy-gép interfészek támogatása gépi tanulás módszerekkel • III. helyezés
 • Schäffer Katalin • Szervek szegmentálása és rekonstrukciója MR és CT felvételek alapján • III. helyezés

2017

INFORMATIKA ÉS MŰSZAKI SZEKCIÓ
 • Botos Csaba, Hakkel Tamás • Multi-domain classification of cardiac signals with Deep Neural Networks • I. helyezés
 • Sulyok András Attila, Balogh Gábor Dániel • GPU-kon futtatott nem-strukturált térháló algoritmusok memória-lokalitásának javítása • I. helyezés
 • Tasi Benedek • Design of a robotic hand, laying emphasis on its finger-actuating subsystem • I. helyezés
 • Szabó Ágnes • Mikro- és nanostruktúrált felületek és idegsejtek vizsgálata képfeldolgozási eljárásokkal • II. helyezés
 • Jász Ádám • Az MMFF94 és az UFF molekulamechanikai erőterek optimalizációja GPU-ra • II. helyezés
 • Juhász Alexandra • Élelmiszerrel terjedő paraziták szűrése mikrofluidikai eszközökben • II. helyezés
 • Fülöp András • Dinamikák detekciója oszcillációs megoldásokkal • III. helyezés

BIOLÓGIA, BIOINFORMATIKA SZEKCIÓ

 • Sváb Gergely • A mitokondrium anyagcseréjének modellezése • I. helyezés
 • Márton Adrienn Lilla • A mérőelketróda agyszövetbe történő beszúrási sebességének hatása a rögzített sejtaktivitás minőségére • I. helyezés
 • Sztilkovics Milán • Modern biofizikai módszerek egyedi sejtek adhéziómérésére • II. helyezés
 • Juhász Ádám • Különböző típusú idegsejtek működése természetes lassú hullámú alvás alatt macska hallókérgében • II. helyezés
 • Bengery Zsuzsanna • A dendrittüskék neurális integrációra gyakorolt hatásának vizsgálata számítógépes modellezéssel (Modeling the effects of dendritic spines on neuronal integration) • II. helyezés
 • Jász Anna • A középvonali talamikus magvak alvás-ébrenlét ciklusban betöltött szerepének vizsgálata egerekben • III. helyezés

BIONIKA SZEKCIÓ

 • Háhner Tamás • A Tks4 fehérje új szerepének vizsgálata a zsírsejtek biológiájában • I. helyezés
 • Majoros Myrtill • Neuroendocrin sejtek calcium szint-változásainak detektálása és elemzése. • I. helyezés
 • Komjáti Kornél • Az NMIIA fehérje vizsgálata sokaság-alapú megközelítésekkel • II. helyezés
 • Szabó András László • A humán gasztrotropin fehérje belső mozgásainak szerepe a ligandumkötésben • II. helyezés
 • Stein Ágnes Noémi • Terápiás célpontok tesztelése TP53 mutáns és vad típusú MCF-7 emlőtumorokban • III. helyezés

2016

MŰSZAKI

 • Mák József • A commercial TCAD based modeling framework for electrolyte-gated organic thin-field transistors used as biosensors • I. helyezés
 • Tóth Anna Borbála • Csepp alapú mikroáramlási rendszerek tervezése és vizsgálata • I. helyezés
 • Sváb Gergely • A mitokondrium anyagcseréjének modellezése • II. helyezés
 • Naszlady Márton Bese • Tárgy megfogásának modellezése vizuomotoros mély tanulás felhasználásával • II. helyezés
 • Gémes Dániel • Elektorfiziológiai mérésvezérlő rendszer fejlesztése • III. helyezés
 • Nagy Ádám • Piezzoelektromos kantileverek mesterséges kochleához • III. helyezés

BIOLÓGIA

 • Csatári Marianna • A gyulladásos bélbetegségek patomechanizmusában szerepet játszó genetikai tényezők feltárása • I. helyezés
 • Dudás Bálint • A teljes hosszúságú K-Ras4B konformációs állapotainak feltérképezése • I. helyezés
 • Miski Marcell • A homodimer galektin-1 fehérje belső dinamikájának vizsgálata kísérleti adatok és molekuladinamikai számítások kombinálásával • II. helyezés
 • Glavinics Judit • Szinaptikus fehérjék eloszlásának vizsgálata Bayes-féle klaszteranalízis alkalmazásával • II. helyezés
 • Csonka Gábor • Túlélés-vizsgálat melanoma malignum esetén következő generációs szekvenálási adatok felhasználásával. • III. helyezés
 • Gönczy Tamás • Vaszkularizációs tumormodell továbbfejlesztése antiangiogén terápia megvalósításához • III. helyezés
 • Klein Kristóf • Raphe-hippokampális glutamáterg bemenet szerepének vizsgálata a hippokampusz helykódjának kialakulásában, illetve modulációjában. • III. helyezés

INFORMATIKA

 • Balogh Gábor Dániel • Nem-strukturált szimulációk automatikus gyorsítása videokártyákon OpenMP segítségével • I. helyezés
 • Kovács Ákos • Magányos töltött alfa-hélixeket megbízhatóan detektáló rendszer kialakítása FPGA felhasználásával • I. helyezés
 • Szlobodnyik Gergely • Intervallum-bizonytalanságot tartalmazó kinetikus rendszerek struktúrális analízise optimalizációs módszerekkel • II. helyezés
 • Kerekes Dávid • Finom mozgásos robotvezérlés térbeli környezetben mesterséges neurális hálók és megerősítéses tanulás segítségével • II. helyezés
 • Bagi Bence • Hippokampális hálózati dinamika szimulációja egyszerűsített idegsejt-modellek segítségével • III. helyezés

2015

MŰSZAKI

 • Polcz Péter • Továbbfejlesztett módszer bizonytalan nemlineáris rendszerek stabilitási tartományának becslésére • I. helyezés
 • Répai Attila • Gyorsulás- és elfordulásmérés-alapú ember-gép interfész robotikai eszközök vezérlésére • II. helyezés

BIONIKA

 • Mezey Dávid • A látás "korai" szakaszainak vizsgálata ultragyors 3D két-foton mikroszkópiával, élő egér látókérgében, dinamikusan programozható vizuális stimulációval • I. helyezés
 • Farkas Bianka Vivien • Kontrollált koncentráció eloszlás kialakítása mikrofluidikai környezetben • II. helyezés
 • Dudás Bálint • Az onkogén humán K-ras fehérje dinamikájának feltérképezése • III. helyezés
 • Miski Marcell • Az emberi Galektin-1 fehérje belső dinamikájának vizsgálata szerkezeti sokaságok előállításával • III. helyezés
 • Kozák Olivia Krisztina • Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű vizsgálata ellipszometriával • III. helyezés

INFOBIONIKA

 • Ecker András • Hippokampális hálózati modell dinamikájának vizsgálata számítógépes szimulációk automatizált kiértékelésével • I. helyezés
 • Goda Márton Áron • Szívedzettség meghatározásához alkalmas diagnosztikai eszköz fejlesztése beágyazott rendszeren • II. helyezés
 • Botzheim Lilla • Szoftverfejlesztés ciklikus karmozgás elemzéséhez • II. helyezés

2014

MŰSZAKI ÉS ORVOSI BIOTECHNOLÓGIAI

 • Makra Ákos • Ultrahang képalkotási modell kísérleti validálása • I. helyezés
 • Tóth Anna Borbála • Csepp alapú mikroáramlási rendszerek tervezése és vizsgálata • II. helyezés
 • Bajnok Balázs, Pólik Marcell • Magas frekvenciájú ultrahang transzdúcer fejlesztése bőrvizsgálatokra • II. helyezés
 • Fodor Erzsébet, Huberth Bianka, Csörgő Anna Erzsébet • Vastagbél trajektória tervezése és kapszula endoszkóppal történő bejárása referencia követő szabályozás alkalmazásával • III. helyezés

KÉP ÉS JELFELDOLGOZÁS

 • Nagy Balázs • Dinamikus utcai környezet háromdimenziós analízise mobil lézerszkenner mérései alapján • I. helyezés
 • Molnár Dániel • Nagy sebességű, párhuzamos feldolgozási módszerek vizsgálata EEG jeleken, a nagy sebességű dinamikák és mintázatok valósidejű feldolgozásával • II. helyezés

INFOKOMMUNIKÁCIÓ

 • Hunyady Márton • Szenzoradat alapú okostelefonos szolgáltatás közösségi közlekedési algoritmusok pontosításához és személyre szabásához • I. helyezés
 • Lőrincz Máté • Vezeték nélküli kommunikációs protokollok tervezése és implementációja elosztott ipari vezérlőrendszerekhez • II. helyezés

INFOBIONIKA

 • Csordás Dóra Éva • Ráta- és fáziskódolás a hippokampuszban: a fázisprecesszió lehetséges mechanizmusainak számítógépes modellezése • I. helyezés

BIOINFORMATIKA ÉS MOLEKULÁRIS BIONIKA

 • Miczán Vivien • CB1 kannabinoid receptorok szubcelluláris eloszlásának vizsgálata korrelált konfokális és szuperrezolúciós STORM képalkotás felhasználásával • I. helyezés
 • Biró Orsolya Brigitta • Anyai plazma mikroRNS-ek felhasználásának vizsgálata a veleszületett szívfejlődési rendellenességek kimutatásában • II. helyezés
 • Széky Balázs • Az EPAC jelátviteli fehérje DEP doménjének kötődése lipid jelátvivő molekulákhoz • II. helyezés
 • Fóthi Ábel • Egy őssejtspecifikus mikroRNS klaszter, a C19MC expressziójának vizsgálata • III. helyezés
 • Harmat Zita • Multidrog-transzporterek, metabolikus enzimek és promiszkuis nukleáris receptorok drogfelismerésének összehasonlítása • III. helyezés

2013

RENDSZERBIOLÓGIA

 • Meszéna Domokos • Molekuláris szintű, vércukordinamikát leíró rendszermodell paraméterbecslése és szabályozási célú analízise • I. helyezés

ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA

 • Zieger Flóra, Földi Sándor • Pulzusdiagnosztika 3D tapintószenzorokkal • I. helyezés
 • Hermann Ágnes • Heterodimerek képződése a komplement rendszer lektin útvonalának szerinproteázai között • II. helyezés

INFORMATIKA

 • Polcz Péter • 3D virtuális városrekonstrukció LIDAR pontfelhőkből • I. helyezés
 • Pálffy András • Mozgókamerás járműdetekció sokprocesszoros architektúrák és multifoveális adatfeldolgozás használatával • II. helyezés
 • Cserháti Gergely • Szemben vagy párhuzamosan közlekedő járművek detekciója gépjármű fedélzeti kamerájának képén • II. helyezés
 • Nagy Balázs • 3D objektumfelismerés Lidar Pontfelhősorozatokon • III. helyezés
 • Kovács Lóránt • Az emberi látásmodell attenciós mechanizmusaira épülő mulitfoveális képfeldolgozási algoritmusok megalkotása és vizsgálata sokprocesszoros architektúrákon • III. helyezés

BIOINFORMATIKA

 • Dobson László • A humán transzmembrán proteom meghatározása és vizsgálata • I. helyezés
 • Lázár Tamás • Rendezetlen fehérjék komplexeinek bioinformatikai vizsgálata • I. helyezés
 • Szepes Dóra • Rendezetlen kötőmotívumok kinyerése és elemzése a PDB fehérjeszerkezet adatbázisból • II. helyezés
 • Gémes Dániel • Peptid-domén kölcsönhatásokat stabilizáló tényezők feltérképezése • II. helyezés
 • Fodor Mátyás • RNS térszerkezetek összehasonlítása a szekvenciális távolságok eloszlása alapján • III. helyezés

2012

SZEKCIÓ

 • Kollár Sára • Hangsebesség alapú optimalizált ultrahang képalkotás • I. helyezés
 • Feiszthuber Helga • Ultrahang-alapú tű nélküli inzulin adagolás • I. helyezés
 • Hujter Mónika • Anyai és magzati szívritmus kapcsolatának vizsgálata • I. helyezés
 • Papp Ádám • Mágneses doménfal dinamikán alapuló logikai eszközök tervezése és szimulációja • I. helyezés
 • Hatos András • Az amiloidképző fehérjeszakaszok részletes bioinformatikai vizsgálata • I. helyezés
 • Kanta Eszter • Multidrog-rezisztens rákos sejtekre szelektíven toxikus vegyületek azonosítása, csoportosítása, és hatásvizsgálata • I. helyezés
 • Lőrincz Máté • Vezeték nélküli érzékelő hálózatok alkalmazása a katasztrófavédelem területén • I. helyezés
 • Lakatos Eszter • Miozin vastag filamentumok morfológiájának atomerő-mikroszkópos vizsgálata • II. helyezés
 • Bérces Zsófia • Szilícium alapú fluidikus csatornával ellátott mélyagyi elektródok karakterizációja • II. helyezés
 • Balázs Bálint • Szimmetrikus egy-sík megvilágítású mikroszkóp fejesztése • II. helyezés
 • Miczán Vivien • CYP-gyógyszermetabolizmus in silico vizsgálata • II. helyezés
 • Biró Orsolya • Laboratóriumi és bioinformatikai eszközök felhasználása az autoszómális recesszív polycystas vesebetegség vizsgálatában • II. helyezés
 • Síkhegyi Antónia • In vivo tumor modellek felállítása multidrog rezisztens sejteket szelektíven célzó molekulákkal végzett terápiához és tumor őssejt kutatásokhoz • II. helyezés
 • Tekán Dávid • Kollektív döntéseken alapuló alkalmazások megvalósíthatóságának algoritmikus és implementációs kérdései • II. helyezés
 • Egervári Csanád, Bura Pál • Mobiltechnológia a bionikában • II. helyezés
 • Rechner István • Ajánlórendszer modern megközelítésben: Ajánlási algoritmus fejlesztése nagy felhasználószámú tartalomszolgáltató rendszerek valós közönségei számára • II. helyezés
 • Raska István • Paraméterezhető memória-vezérlő alrendszer megvalósítása FPGA-n tudományos számítások gyorsítására • II. helyezés
 • Czinder Gábor Imre • Mágneses erőmikroszkóp használata a gyakorlatban • III. helyezés
 • Pálffy András • Ultrahangos mirofluidikai mintaelőkészítési modul fejlesztése vérmintákhoz • III. helyezés
 • Magyari Zselyke • MAO-B enzim-inhibitor kölcsönhatás elemzése in silico módszerrel • III. helyezés
 • Dobson László • Egy kiválasztott, magányos töltött alfa-hélixet tartalmazó fehérjecsalád evolúciójának elemzése • III. helyezés

2011

MŰSZAKI

 • Taróczy-Tóth Zsigmond • Számítógépvezérelt potneciosztát építése, számítógéphez kapcsolása USB-RAW eszközként és a műszer tesztelése LabVIEW környezetben • II. helyezés
 • Gombkötő Ákos • Levegővel működő hengerrobot • III. helyezés

INFOKOMMUNIKÁCIÓ

 • Fiáth Péter • Kooperatív kommunikációs sémák és stratégiák vezetéknélküli hálózatokban •  I. helyezés

INFORMATIKA

 • Börcs Attila, Horváth Csaba • Városi környezet automatikus analízise és rekonstrukciója légi LIDAR mérések alapján • I. helyezés
 • Homolya Miklós • Célkövetés légi videofelvételeken • I. helyezés
 • Indig Balázs • Káosz az El Niño egy modelljében – számítógép által segített bizonyítás • II. helyezés

BIONIKAI MÉRŐRENDSZEREK

 • Pardy Tamás • Nedvesítési tulajdonságok szabályozása szilícium alapú digitális mikrofluidikai rendszerekben • I. helyezés
 • Tóth Eszter • A mikrofluidikai keverők numerikus modellezése, megvalósítása és tesztelése • II. helyezés
 • Huszka Gergely • Zweifach-Fung bifurkációs hatáson alapuló részecskeszeparációs szerkezetek viselkedésének vizsgálata • III. helyezés
 • Földi Sándor • Non-invazív pulzusdiagnosztika 3D tapintószenzorokkal • III. helyezés

INFOBIONIKA

 • Lakatos Eszter • A citokinetikus gyűrű összehúzódási mechanizmusa • I. helyezés
 • Szalai Szilárd • Emberi szemmozgás-kísérleteken alapuló modell a látvány lényegi kiértékelésére • II. helyezés
 • Rétlaki Gábor • Orvosi rétegfelvételek időbeli változásának elemzése • III. helyezés

2010

MŰSZAKI

 • Kótai Szabolcs, Raska István • Nagypontosságú idő - digitális átalakító full-custom tervezése és tesztelése • I. helyezés
 • Hóz Norbert • Hall-effektuson alapuló érintőképernyő • II. helyezés
 • Pólik Marcell, Friedrich Péter Máté • Buborék alapú hajtóművek • III. helyezés
 • Vály Ádám • Digitális vasúti tengelyvizsgáló berendezés • III. helyezés

INFORMATIKA

 • Nagy György, Fodor András • Intelligens stimulátor rendszer fejlesztése gerincvelő sérültek rehabilitációs tornájának funkcionális bővítéséhez • I. helyezés
 • Sonnevend Ilona • Négyrotoros kishelikopter modell alapú szabályozásának vizsgálata • I. helyezés
 • Szabó Balázs Gergely • Légi felvételek szegmentációja optikai és infravörös felvételek fúziójával • I. helyezés
 • Horváth Csaba • Tanító módszereken alapuló automatikus eseményanalízis nagy forgalmú többsávos utak videó felügyeletéhez • II. helyezés
 • Raska István • Rangefinder képalkotó rendszer elméletének és gyakorlatának kidolgozása • II. helyezés

INFOBIONIKA

 • Nagy Andrea • Magzati szívhangokban jelentkező, született szívbetegségekre utaló zörejek felderítése • I. helyezés
 • Gera Barnabás • Magzati S1 szívhangok modellezése, a modellparaméterek közötti összefüggések feltárása • II. helyezés
 • Friedrich Péter Máté, Tyukász Domonkos • SSAO inhibitorok: szerkezet-hatás vizsgálata 3D QSAR módszerekkel • III. helyezés
 • Bálint Zoltán • Szoftver kidolgozása akusztikus ingerek előállítására elektrofiziológiai kísérletekhez • III. helyezés

SZOFTVERTECHNOLÓGIA

 • Csanády István Zsolt • Pszeudóspektrális és véges differencia-módszerek elektrodinamikai szimulációkra GPU-n • I. helyezés
 • Horváth Anna • GPU-ra adaptált celluláris particle filter • I. helyezés
 • Yang Zijian Győző • A kínai írás okozta problémák informatikai megoldása • III. helyezés

SZIMULÁCIÓ

 • Bohner Gergő • A lézercsipesz fizikája és szimulációja • I. helyezés

INFOKOMMUNIKÁCIÓ

 • Esztergár-Kiss Domokos • Érzékelési modell kidolgozása és érzékelési kapacitás vizsgálata vezeték nélküli érzékelő hálózatokban • I. helyezés

2009

ROBOTIKA

 • Rudán János, Tuza Zoltán • Autonóm kerekesszék fejlesztése modern mobil robotikai módszerek felhasználásával • I. helyezés
 • Borbély Bence • Célt követő emberi karmozgások vizsgálatára alkalmas mérési protokoll kidolgozása • II. helyezés
 • Kilin Boglár Gyopár • Alsóvégtag mozgások szabályozási elveinek vizsgálata kísérletileg mért adatok alapján • III. helyezés

JELFELDOLGOZÁS

 • Bíró Ádám • Nem parametrikus elemzési módszerek alkalmazása a funkcionális mágneses rezonancia képalkotásban • I. helyezés
 • Kubinger Ágnes • Agykérgi neuronok tüzelési mintázatának vizsgálata lokális mezőpotenciálok függvényében • II. helyezés

INFOBIONIKA

 • Laki András • Hidrodinamikai fókuszálás multilayer mikrofluidikai chip segítségével • I. helyezés
 • Benke Zsombor, Bíró Ádám, Lánczky András • Integratív platform készítése klinikai előrejelzésekhez emlőrák esetén • II. helyezés
 • Lánczky András • Online túlélési analízist végző eszköz fejlesztése microarray adatok felhasználásával emlőrákos betegekre • III. helyezés

2008

INFOBIONIKA ÉS SZOFTVERTECHNOLÓGIA

 • Tornai Gábor János • Nívóhalmaz alapú algoritmusok CNN univerzális gépen • I. helyezés
 • Juhász Attila • Viselkedés alapú fejlesztés, platformfüggetlen felhasználói felületek és elosztott rendszerek használata interaktív e-learning rendszerek fejlesztésekor • I. helyezés
 • Bíró Ádám, Benke Zsombor • Mátrix metalloproteáz enzimcsalád aminosav szekvenciáinak vizsgálata bioinformatikai eszközökkel a humán genomban • II. helyezés
 • Bakó Mária • Fémalapú agyi multielektródok jelvezetési képességének karakterizációja véges elem modellezés segítségével • II. helyezés
 • Kersner Noémi • Magzati szívzörejek kiszűrésére és azonosítására szolgáló számítógépes program kidolgozása • II. helyezés
 • Fiáth Richárd • Kortikális lassú oszcillációk és a bajuszingerlés kapcsolata altatott patkányban • III. helyezés
 • Laki László János • Statisztikai gépi fordító eredményének javítása angol-magyar nyelvekre • III. helyezés

INFOKOMMUNIKÁCIÓ

 • Reguly István Zoltán • Fadinges csatornamodellek és csatornabecslő protokollok vezeték nélküli érzékelő hálózatok számára • I. helyezés
 • Bányai Balázs • Új műszaki koncepcióra épülő helymeghatározási rendszer • I. helyezés

ROBOTIKA

 • Németh Gyula • Kooperatív feladatok tanulása a robotikában • II. helyezés
 • Hóz Norbert • Botball játékos építése • II. helyezés

ELEKTRONIKA

 • Rák Ádám • Kaotikus Chua áramkörök áramköri realizációjának genetikus algoritmussal segített tervezése • I. helyezés
 • Rák Ádám • Memrisztor SPICE modell • II. helyezés

KÉPFELDOLGOZÁS

 • Poczik Milán, Rausch Márk István • Automatizált aláírás hitelesítő eljárás • I. helyezés
 • Radványi Mihály • Gyalogos átkelőhely felismerés a bionikus szemüveggel • II. helyezés
 • Stubendek Attila, Wittner Balázs • Kottafelismerés és digitalizálás • II. helyezés

2007

INFOKOMMUNIKÁCIÓ

 • Gerber Balázs • Kajakozási technika komplex elemzése gyorsulásmérés segítségével • I. helyezés
 • Tornai Kálmán • Intelligens szenzoriális jelenlét krízisdetekcióval • II. helyezés

JELFELDOLGOZÁS

 • Balogh Ádám Tamás, Joósz József, Kersner Noémi, Üveges Bálint Áron • FHR érték meghatározása és szívzörejek észlelése magzati phonocardiográf jelben • I. helyezés

ROBOTIKA

 • Sándor Alpár • Négyrotoros kishelikopter építése, irányítása és különböző szenzori adatok alapján szabályzással történő stabilizálása • I. helyezés
 • Sárkány Norbert, Jákli Balázs • Biomechatronikai kéz tervezése • II. helyezés

HARDVER

 • Rák Ádám • Sztochasztikus bitfolyam alapú Celluláris Nemlineáris Hálózat és implementációja FPGA-án • I. helyezés
 • Koller Miklós • Hiperpontos térbeli érzékelés 2D infraszenzortömb segítségével • II. helyezés

INFOBIONIKA

 • Gőcze Krisztina, Nagy Zsuzsanna, Zsedrovits Tamás • A magzati szívműködés vizsgálata phonocardiográfiás módszerrel, különös tekintettel a split-effektusra • I. helyezés
 • Mészáros Imre • Szem- és fejmozgások koordinációja és kinematikai jellemzői • II. helyezés

2006

INFOKOMMUNIKÁCIÓ

 • Száva Edina, Treplán Gergely • Energia érzékeny protokollok optimalizálása vezetéknélküli szenzoriális hálózatok számára • I. helyezés
 • Fülöp Tamás • Integrált információlekérdezés támogatása in-memory adatbáziskezelő rendszerekkel • II. helyezés

JELFELDOLGOZÁS

 • Karba Krisztián, Losteiner Dávid • Mozgó kamera képének feldolgozása • I. helyezés
 • Üveges Bálint Áron • Magzati szívműködés phonocardiografikus jeleinek vizsgálata Matching Pursuit módszer alkalmazásával • I. helyezés

ROBOTIKA ÉS HARDVER

 • Rák Ádám • FPGA-n implementált, sztochasztikus bitfolyam alapú, programozható neurális hálózat • I. helyezés
 • Bánkos Lehel, Füredi László, Kárász Zoltán, Kósa Endre • Intelligens tapintásérzékelő áramkörhöz kiolvasó egység tervezése • II. helyezés
 • Kozák László Tamás • INFRA kommunikáció magzati szívhang-monitorhoz • III. helyezés

INFOBIONIKA

 • Tibold Róbert • Célt elérő karmozgások kinematikai jellemzőinek és elektromos izomaktivitásának mérése és elemzése • I. helyezés
 • Csercsa Richárd, Magony Andor • Agykérgi lassú oszcilláció analízise epilepsziás emberben • I. helyezés
 • Pilissy Tamás • Gerincsérültek kerékpározó mozgásának előállítása funkcionális elektrostimuláció segítségével • II. helyezés

2005

SZEKCIÓ 1

 • Bendig Lóránd • Vezetéknélküli hálózatok spektrális kihasználtságának a növelése adaptív csatornakiegyenlítéssel • I. helyezés
 • Vizi Péter, Tisza Dávid • QoS útvonalválasztási algoritmusok IP hálózatokban • I. helyezés
 • Grand László Bálint, Dombovári Balázs • A hallókéregből elvezetett bioelektromos aktivitás neurális generátorainak számítógépes elemzése • I. helyezés
 • Tar Ákos, Veres József • Humanoid robotláb • I. helyezés
 • Srancsik Bálint • MPEG-4 paraméterekkel vezérelhető fej-animációs rendszer • I. helyezés
 • Száva Edina, Treplán Gergely • Energia érzékeny protokollok vezetéknélküli szenzoriális hálózatok számára • II. helyezés
 • Bálint Bence, Lombai Ferenc • Testforma változtatással közlekedő robotok általános építőelemének tervezése és gyártása • II. helyezés