Image Processing and Computer Vision (IPCV) MSc

  • Szakfelelős: Dr. Karacs Kristóf egyetemi docens
  • Az Image Processing and Computer Vision (IPCV) Erasmus Mundus Joint Master Degree mesterképzés a PPKE ITK angol nyelven zajló nemzetközi 120 kredites mesterképzési programja, amely két rangos külföldi egyetem, az Université de Bordeaux (Franciaország), illetve az Universidad Autónoma de Madrid (Spanyolország) közreműködésével valósul meg. A nemzetközi mesterképzést elvégző hallgatók a három egyetem diplomáját vehetik kézhez.
  • A képfeldolgozás és gépi látás ma már nélkülözhetetlen fontosságú számos szakterületen (például az orvostudományban, ipari vezérlésben, távérzékelésben, elektronikus kereskedelemben, automatizálásban stb.). Jelenleg ugyanakkor Európa-szerte igen kevés olyan képzés létezik, amely kifejezetten a képfeldolgozás és a gépi látás témakörére fókuszál. Az újonnan induló Image Processing and Computer Vision (IPCV) program célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a mesterszakos hallgatók számára, amely a témakörhöz kapcsolódóan sokrétű elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a végzetteknek.
  • A hallgatók mesterképzésük során egy félévet (őszi félév) a PPKE ITK-n, egy félévet (tavaszi félév) Spanyolországban, ezt követően pedig egy félévet (őszi félév) Franciaországban töltenek. A program során az évfolyam hallgatói közösen utaznak egyetemről egyetemre; mindhárom egyetemen angol nyelven végzik a képzésben meghatározott tárgyakat. Az utolsó, negyedik szemeszterben minden hallgató az általa választott helyszínen (jellemzően saját országába hazatérve) írja meg diplomamunkáját, illetve végzi el szakmai gyakorlatát.
  • Részletes információk
  • Jelentkezés
x