• Vezető: Prof. Csikász- Nagy Attila
  • Tagok: Dr. Pongor Csaba István, Dr. Juhász János, PhD hallgatók: Gaizer Tünde Éva, Keömley-Horváth Bence Márk, Madár Valentina, Miski Marcell, Pillér Bíborka, Weber Áron MSc hallgatók: Dávid Luca, Görög Nóra, Metzing Máté, Szakadáti Helga
  • A sejteken belüli molekuláris és a sejtek közötti celluláris interakciók hatására lejátszódó folyamatok térbeli és időbeni változásának megértéséhez kombináljuk a számítógépes rendszerbiológiai modellezési technikákat kísérleti módszerekkel. A molekuláris interakciós hálózatok kapcsolási rajzait matematikai egyenletekké alakítjuk, és azokat elemezzük, hogy megértsük a vizsgált rendszer fiziológiai viselkedését.
  • A fő kutatási kérdéseink a sejtnövekedés és a sejtosztódás szabályozásával hozhatóak kapcsolatba. Több kísérleti laboratóriummal együttműködünk, amelyek a modellek felállításához szükséges adatokat és platformot kínálnak modelljeink előrejelzésének tesztelésére. Továbblépve, a közelmúltban létrehoztuk saját kísérletes laboratóriumunkat, ahol különböző élesztő törzsek közötti sejt-sejt kölcsönhatásokat vizsgálunk, és ezen eredményeinket kombináljuk legújabb modelljeinkkel. Ezeken felül, az Egészségbiztonság Nemzeti Labor tagjaként betegségterjedés modelleket dolgozunk ki.
  • Bővebb információk

Mikroszkópos kép és szimuláció két jelölt élesztőtörzs növekedéséről. A bal oldalon két törzset fluoreszcens módon jelöltünk és YPD szilárd táptalajon növesztettünk. Jobbra egy ágensalapú modell szimulációs eredményei, ahol két különböző színű törzset együtt növesztettek.