• Vezető: Prof. Emeritus Kolumbán Géza, IEEE Life Fellow
  • Tagok: Tihanyi Attila, Krébesz Tamás, Mórocz Ákos
  • A korszerű információ- és kommunikációtechnológiai (ICT) rendszerek terén paradigmaváltást jelentő Szoftver Definiált Informatikai (SDI) koncepció lényege, hogy az egyes alkalmazásokat kizárólagosan szoftverben implementáljuk. A szoftvereket egy tetszőleges számítástechnikai platformon futtatjuk, és a valós világ analóg jelei, valamint a digitális számítástechnikai platformon processzált digitális adatsorok közti transzformációt univerzális hardver eszközökkel végezzük el.
  • A szoftveres implementáció óriási flexibilitást biztosít, és lehetővé teszi a különböző alkalmazások párhuzamos futtatását. Célunk az SDI koncepció általános elméletének kidolgozása. Napjaink ICT rendszerei mobil és ultra kis fogyasztású rádiós adatátviteli eszközöket igényelnek. Laborunk dolgozta ki a nemkoherens kaotikus adatátvitel módszerét, a világszerte sztenderdként elfogadott DCSK modulációs eljárást. Jelenleg a DCSK technológia továbbfejlesztésén dolgozunk.

A laboratóriumban használt PXI-alapú univerzális SDI-platform fotója. A kép bal felső részén a PXI alváz és egy önálló mikrohullámú spektrumanalizátor látható, míg az alsó monitoron a mért eredmények láthatók. A képen egy káoszalapú FM-DCSK kommunikációs rendszer automatizált BER-teljesítményértékelése látható többutas zajos rádiócsatornán.