• Vezető: Dr. Garay Tamás
  • Tagok: Bányai Gréta, Dobos Nikolett, Görög Daniella, Juhye Choi, Kós Tamás, Németh Afrodité, Szász Marcell
  • A Transzlációs Onkológiai Laboratóriumot a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika és a PPKE ITK hozta létre és tartja fenn. Ennek megfelelően a Labor egyedülálló lehetősége, hogy a betegágy mellett, a napi klinikai rutinban felmerülő kérdésekre a mérnöki és az orvosi/biológiai kompetenciákat egymással kiegészítve keressen válaszokat. Valamint a tudományos munka során nyert felismeréseket a lehető legközvetlenebb úton visszacsatolja a klinikum területére újabb vizsgálatok kiindulási pontjául és terápiás eljárások formájában.
  • A Transzlációs Onkológiai Kutatócsoport vizsgálatai során tumoros betegekből származó szövettani mintákban és folyadék biopsziákban azonosítunk potenciális terápiás targeteket, prognosztikus és/vagy prediktív markereket (extracelluláris vezikulák, nukleinsavak és fehérjék), melyek meghatározóak lehetnek a daganatos megbetegedések lefolyásában.
  • A feltételezett célpontok serkentése/gátlása során mérhető változásokat (pl. életképesség, jelátvitel útvonalak aktiválódása/gátlása) tumorsejt-tenyészeteken vizsgáljuk. A sejtes kísérletek során külön hangsúlyt fektetünk a sejtek migrációjának vizsgálatára, ami a daganatok áttétképzésének nélkülözhetetlen velejárója.

Vivőanyag-kontroll (A) és extracelluláris vezikulával kezelt (B) melanomasejtek pályája. A kezeléshez használt EV-ket agresszívebb fenotípusú, genetikailag azonos sejtek felülúszójából izolálták. A pályákat a sejtek helyzetének jelölésével és e pontok összekapcsolásával rajzoltuk meg a teljes time-lapse videomikroszkópos felvétel során. Az ábrázolt pályák színe az eltelt időre utal, kék-zöld-sárga sorrendben.